Správcem osobních údajů je společnost SILK & PROGRESS, spol. s r.o., IČ:45539961, se sídlem Moravská Chrastová 29. 569 04 Brněnec, zapsaná u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1923 (dále jako „správce“).

Při vyplnění tohoto formuláře, dojde k odeslání Vašich osobních údajů správci, čímž bude docházet ke zpracování osobních údajů správcem, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Osobními údaji, které bude správce zpracovávat, jsou Vaše jméno, email a telefon, tedy údaje, které vyplníte do tohoto formuláře.

Právním základem zpracování osobních údajů je, že tyto údaje potřebujeme, abychom Vám mohli odpovědět na Vaši zprávu, kterou nám tímto formulářem zasíláte.

Osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu, dokud nevyřešíme Vaši zprávu a 2 roky od posledního kontaktu.

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, kterými se správce řídí. V těchto zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, která může uživatel uplatnit. Zásady zpracování údajů jsou na těchto stránkách.

V případě jakéhokoliv dotazu týkajícího se ochrany Vašich osobních údajů, za účelem využití Vašeho práva nebo Vaší žádosti, můžete správce kontaktovat na emailu durrjr@silkandprogress.cz.